Til valg på studentpakke!

Venstres landsmøte gikk inn for en studentpakke som blant annet innebærer at studiestøtten kan utvides til 11 måneder. Dette er noe som gjør 2. kandidat i Aust Agder for Venstre, Anne Solsvik, svært fornøyd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Anne Solsvik på talerstolen

Foto: Christoffer Biong

– Etter kvalitetsreformen har studieåret blitt lengre. De fleste studenter har sine siste eksamener i juni, mens Lånekassens siste utbetaling skjer i mai. Venstre vil nå øke bevilgningene til studiestøtten slik at studentene også kan få penger i juni måned, sier Solsvik.

Både Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund har tydelig har gir uttrykk for at 11 måneders studiestøtte, sammen med bygging av nye studentboliger, vil være den viktigste prioriteringen fra studentene. De har beregnet at en måned ekstra med studielån vil koste staten rundt 493 millioner kroner ekstra i året.

Venstres landsmøte gikk også inn for andre viktige tiltak for studenter.

– Venstre vil legge til rette for bygging av minst 1000 nye studentboliger pr år, og fjerne kostnadsgrensen. Venstre vil også prisregulere studielånet årlig, og la det være opp til studentene selv velge om de ønsker halvårig eller månedlig utbetaling av studielånet, sier Solsvik.

Andre tiltak:
– Heve taket på hvor mye studenter kan tjene i året uten å miste studiestøtte.
– Utvide Lånekassens sykelønnsordning til 12 måneder, og la det være mulig å være delvis sykemeldt som student.

Kontaktinformasjon: Anne Solsvik på mob: 99 59 87 96

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**