Har fylkeskommunen et kvalitetssystem som etterspør kvalitet i skolen?

Forventes det at skolene leverer en faglig bedre skole? sa Eivind Brenna i sin kommentar til fylkeskommunens årsberetning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Oppland Venstre har siden nyttår besøkt de fleste videregående skolene i Oppland. Vi har møtt mange flinke skoleledere og vi har sett mange fantastisk flotte skolebygg.
Fylkeskommunen viser i sin årsberetning at man når mange mål når det gjelder å holde elevene i skolen og unngå drop-out. Men står nesten ingenting om hva elevene har lært, hvordan bedret læringsutbytte skal nås og hva som bør gjøres for å bedre de faglige resultatene.

Oppland har et kvalitetssystem med egen nettside, men det er et stykke igjen før dette blir et styringsredskap som fungerer. Kvalitetssystemet med sin nettside gir i hvert fall ikke skoleeier noen styringsredskap for å bedre læringen i skolen.

Å gi videreutdanning til lærerne er en måte å bedre kvaliteten i skolen. Det ser fint ut at man har lagt inn penger til kompetanseutvikling. Det hjelper likevel lite når skolene er så pressa økonomisk at de ikke har vikarer å sette inn dersom lærerne skal på kompetansekurs. Det er også i liten grad mulig å ha permisjon med lønn for å gå på kurs og etterutdanning selv om dette er viktig for arbeidsgiver.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**