Simpelt av SV

Jens Olai Justvik, bystyrerepresentant for Venstre, stilte spørsmål til ordføreren om det nye “NAV-bygget” i Lillesand sentrum. Meningen var å få fram ubesvarte spørsmål i etterkant av vårt leserinnlegg om saken. SVs oppfølging av spørsmålet står til stryk!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Når vi velger å stille spørsmål til ordføreren for å få belyst en sak er det for å få fokus på saken, og se om det er nødvendig med ytterligere oppfølging av denne – enten fra administrasjonens eller politikernes side.

Vi mener, på bakgrunn av en rekke henvendelser, at “NAV-bygget” ikke er fulgt godt nok opp av kommunen, og vi satt derfor stor pris på å besvart våre spørsmål. Alle spørsmål dreide som om relevante problemstillinger i forhold til selve byggeprosessen. Et politisk flertall bestående av Høyre, Krf og Frp har vedtatt at bygget skuile komme, så den debatten er avsluttet.

Når SV stiller spørsmål rundt hvem som kjenner hvem og bringer simple rykter på banen blir vi oppbrakt. Det er viktig å få satt fokus på selve byggeprosessen i denne saken og få belyst om hvorvidt alt har gått riktig for seg. Alt annet er en avsporing! SVs påstander ødelegger og tåkelegger for hva vi faktisk ba om svar på. Det er enorm forskjell på å bringe en sak folk er opptatt av på bane og det å bringe alt noen folk snakker om på bane.

Denne saken fortjener en grundig og redelig behandling – ikke forsimpling og ryktemakeri!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**