Venstres fylkestingsgruppe etterlyste miljørapportering og —sertifisering!

Gruppeleder Eivind Brenna kritiserte den rødgrønne ledelsen i fylkeskommunen for svært mangelfull rapportering av miljøstatus da fylkestinget i går behandlet årsberetningen. Sanna Sarromaa stilte spørsmål til fylkesordføreren om miljøsertifisering av videregående skoler i Oppland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Etter Oppland Venstres initiativ ble det vedtatt på fylkestinget i desember 2008 at det skulle være et eget kapittel om miljøstatus i fylkeskommunes årsberetning. Årsberetningen for 2008 ble behandlet i apriltinget på Hafjell. Gruppeleder i fylkestinget, Eivind Brenna, etterlyste et manglende ark i årsberetningen — orienteringen om miljøstatus hadde nemlig en lengde på åtte linjer og handlet bare om busser som gikk på biodrivstoff. Dette er selvfølgelig ikke bra nok. Oppland Venstre vil at miljøvennlighet blir en gjennomgående integrert strategi i all fylkeskommunal virksomhet. Biobusser er bra, men langt ifra tilstrekkelig, hvis vi — som offentlige aktører — skal være offensive i kampen mot klimaendringen.

Sanna Sarromaa stilte et spørsmål til fylkesordføreren om miljøsertifisering av videregående skoler i Oppland. Det er fremdeles bare Mesna og Vinstra som er miljøsertifisert som miljøfyrtårn i Oppland. Fylkesordføreren innrømte at arbeidet var forsinket i forhold til framdriftsplanen, men at arbeidet heldigvis ikke var lagt på is. Både Sarromaas spørsmål og fylkesordførerens svar kan leses her:
http://www.oppland.no/Politikk/Fylkestinget/Nyheter-fra-Fylkestinget/Sporretimen/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**