Hvor er det blitt av Høyres anstendighet?

I forkant av Høyres landsmøte kommer Østfold Høyre med populistiske forslag som skal bedre norsk integreringspolitikk. Men forslagene bærer preg av lettvinte løsninger for å beile etter Frp-velgere. Dette er underlig når partiet har en liberalkonservativ formålsparagraf.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Rita Sletner presenterer Voldtektsutvalgets utredning

Foto: Finn Dale Iversen

Venstre og Høyre er enige om store deler av innvandrings- og integreringspolitikken. Jeg hoppet derfor i stolen da jeg leste Østfold Høyres nye forslag. Ikke fordi jeg ikke ser utfordringene vi står overfor, men fordi Østfold Høyre prøver å flytte sitt eget parti bort fra en anstendig innvandrings- og integreringspolitikk.

For Venstre er det viktig at Norge overholder internasjonale forpliktelser overfor forfulgte ved å ta i mot flyktninger som trenger beskyttelse. I tillegg vil Venstre senke terskelen for kjønnrelatert forfølgelse. Mange kvinner sendes i dag hjem til svært uoversiktlige forhold med stigmatisering og sosial utstøtelse og i verste fall kan de bli drept. Vi mener også at det bør være mulig å komme til Norge for mennesker som ønsker å bidra til det norske samfunn.

Det er nødvendig å beskytte asylinstituttet til fordel for dem som er reelle flyktninger. Arbeidssøkere skal derfor avises i asylkøen. Asylsøkere som misbruker asylinstituttet ved å drive kriminell aktivitet må få en reaksjon fra politi og rettsvesen og rask utvises – der det er mulig.

Asyls flytning immigrasjon

Foto: © Braendan Yong | Dreamstime.com

I 2008 kom 14 000 asylsøkere til Norge. 60 % av disse fikk avslag på sin søknad. Kun 450 ble utransporteres og 97 % kommer til Norge uten identitet. For å kunne håndtere dette på en god måte vil Venstre styrke Politiets Utlendingsenhet slik at de kan pågripe og fengsle de som begår lovbrudd. Flere må arbeide med å identifisere asylsøkere og flere returavtaler må fremforhandles slik at asylsøkere kan returneres i henhold til folkerettslige avtaler uten å bli drept eller torturert. Østfold Høyres svar er å internere tusenvis av mennesker uten lov og dom, knytte velferdsgoder til statsborgerskap og ha en 5 års regel for å stifte familie etter fylte 16 år. Det er mulig noen synes dette høres slagkraftig ut, men bedre integreringspolitikk er det ikke.

Noen av forslagene fra Østfold Høyre er også svært vanskelig å forstå. Hva mener de egentlig med f.eks. med at de vil “innføre konsekvenser for de som ikke overholder de retningslinjene landet til enhver tid har”. Hvilke retningslinjer er det Østfold Høyre henviser til? Er disse "retningslinjene" andre regler enn norsk lov? Forslaget om at foreldre må søke forhåndsgodkjenning av skolegang i utlandet er også lite gjennomtenkt. Mener virkelig Østfold Høyre at staten skal kunne nekte foreldre å ta barna sine et år på utenlandsk skole? Det er åpenbart et problem at visse grupper tar barna med til utlandet og frarøver barna skolegang, men det er ingen løsning å opprette en generell søknadsplikt. I stedet må vi konsentrere innsatsen på de problemet gjelder gjennom tett oppfølging fra skole, barnevern og politi må involveres.

En god innvandrings og integreringspolitikk er tuftet på anstendighet med forankring i rettsstaten. Østfold Høyre beveger seg med sine forslag dessverre bort fra dette.

Rita Sletner
Stortingskandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**