Miljø, kunnskap og fornying hovedsaker for Venstre

Miljø, kunnskap og fornying er hovedsaker for Venstre i stortingsvalgprogrammet 2009 – 2013 som ble vedtatt på landsmøtet i Stavanger 26. april 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi har en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Venstre tror at mennesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmennesker og livsgrunnlaget til våre etterkommere.

Venstre_i_sentrum

Foto: Venstre

Det viktigste for Venstre i neste stortingsperiode er:

Å ta steget over i lavutslippssamfunnet.
– Overgang fra å være en fossilnasjon til å bli et moderne samfunn basert på fornybar energi.
– Bevare naturen, miljøet og ressursene våre for en bærekraftig framtid.

Å bygge kunnskapssamfunnet.
– En storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning.
– Flere gründere og nye bedrifter.

Å reformere velferdssamfunnet.
– Mer behandling, bedre pleie og mer omsorg i folks nærmiljø.
– Styrke lokaldemokratiet gjennom nye, sterkere kommuner som er i stand til å overta velferdsoppgaver fra staten.

Venstres stortingsvalgprogram 2009 – 2013 kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**