Mange benytter Risør Venstres hjemmeside

Styret i Risør Venstre er meget fornøyd med 0ver 20.000 treff på Risør Venstres hjemmeside. Statistikken inneholder ikke trafikk generert av roboter, ormer eller HTTP-trafikk med spesielle statuskoder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Stadig flere benyter Risør Venstres hjemmeside

Stadig flere benyter Risør Venstres hjemmeside
Foto: Microsoft

Via statistikk kan vi greit følge med på hvilke artikler som besøkes, hvilke søkeord som benyttes og det igjen gir oss en pekepinn å hva pubikum søker informasjon om.

Vi kan ikke si eksakt hvor mange enkeltpersoner som faktisk benytter vår internettside da vår statistikkteller f.eks telles serveren til Risør kommune som en unik bruker. Samtidig vet vi at mange ofte sitter å jobb og søker etter informasjon på nettet og antall personer som benytter vår internettside er derfor klart høyere enn antall registrerte unike brukere. I tillegg har vi mange unike brukere som laster ned relativt store datamengder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**