Naturbruk ved Kjelle videregående

Det er godt å registrere at Kjelle videregående skole har god søkning til Naturbruk. Det er et flertall bestående av Venstre, KrF, Høyre og Frp i fylkestinget som har vedtatt et budsjett som nå gjør det mulig å utvide med en halv klasse i Naturbruk ved skolen, Sier Inge Solli i et innlegg i Romerikes Blad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Inge Solli er varaordfører i Akershus.

Inge Solli er varaordfører i Akershus.

Opplæringstilbudet ved de videregående skolene i Akershus vedtas på et tidlig tidspunkt, slik at informasjon om dette er tilgjengelig for søkerne. Opplæringstilbudet vedtas basert på vurderinger av et samlet rektorkollegium, og vi fatter politisk vedtak basert på tidligere erfaringer og gode faglige vurderinger fra skoleledelsen og fylkeskommunens administrasjon.

I flertallets budsjett og økonomiplan legger vi inn penger til å gjennomføre det vedtatte opplæringstilbudet, men vi har i tillegg lagt inn penger til å kunne gjennomføre mindre endringer i antall elevplasser ved de forskjellige utdanningsprogrammene. Fylkesrådmannen har denne gang brukt sin fullmakt til å utvide med en ny halv klasse Naturbruk ved Kjelle, og har kunnet gjøre det fordi det ligger penger inne i vårt budsjett. Sp har tidligere fremmet forslag om å gjennomføre en utvidelse av antall elevplasser på Naturbruk, men dette fikk ikke støtte fra noen andre partier i fylkestinget.

Vi ville i første omgang avklare hvor stor søkningen til dette tilbudet kom til å bli før en utvidelse av antall elevplasser kunne vurderes. Jeg har selv forsikret meg om at fylkesrådmannen og skoleadministrasjonen i fylket har fulgt opp denne saken på en god måte. De har dimensjonert antall elevplasser i forhold til søkningen, og det har vært møte med elevene om saken. Jeg vil rose elevrådet ved Kjelle videregående som har vært en konstruktiv samarbeidspartner. Det er godt at selve saken har løst seg, og det er bra at elevdemokratiet ved skolen fungerer.

Inge Solli (V)
Fylkesvaraordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**