God sykkeltur, ordfører!

Venstre støtter Thore Vestbys signaler om forskuttering av the missing link på sykkelveien Drøbak-Ås.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


-Det er gledelig at ordfører Thore Vestby vil ta opp med kommunestyret om kommunen kan fremskynde bygging av sykkelvei i Trolldalen, sier Venstres gruppeleder Erik Lundeby.

Venstre reiste spørsmålet om forskuttering i kommunestyret i februar 2008. Ordføreren tok tak i saken på en god og konstruktiv måte, og det endte med at Vegvesenet bestemte seg for å ta sykkelveiprosjektet inn i sine planer.

Sykkelforholdene på riksvei 152.

Sykkelforholdene på riksvei 152.
Foto: Ivar Ruud Eide

Kommunal forskuttering vil være en flott gave til syklister i Drøbak som da får trygg tilgang til de flotte sykkelveiene mot Ås. Her blir det flotte sykkelturmuligheter for foreldre og barn, så vel som trygg vei for jobbreiser på sykkel mellom Drøbak og Ås. Ordføreren har Venstres fulle støtte i denne saken.

Sykkelveien er nå inne i vegvesenets planer for neste periode, med 2011 som tidligst mulige år for gjennomføring, og det kan bli senere. Kommunen kan ha mulighet til å fremskynde dette ved å tilby forskuttering. Kostnaden ved forskuttering er rentekostnader, tidligere beregnet til ca 200 000 pr år. Renten er lavere nå enn da dette regnestykket ble satt opp.

-Venstre oppfordrer alle partier til å stille seg bak ordføreren i spørsmålet om forskuttering, sier Lundeby, så kobler vi kanskje Drøbak på det nasjonale sykkelveinettet før neste sommer!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**