En milepæl på veien inn i lavutslippssamfunnet

Mandag 11.mai vil stå som en merkedag for Venstre i Oslo, da ble Norges første hydrogenpumpe offisielt åpnet ved Statoilstasjonen på Økern. Gjennom de siste årene har vi i bystyrets budsjettforhandlinger jobbet fram kommunale midler til igangsetting av HyNor-prosjektet som er betegnelsen på hydrogenveien mellom Oslo og Stavanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre leverer på miljø
-Vi gleder oss stort over at Venstres harde innsats for HyNor bærer frukter, sier Ola Elvestuen, leder av byutviklingskomiteen i Oslo. -Dette representerer et viktig steg på veien inn i lavutslippssamfunnet. Veitrafikk er en stor bidragsyter til klimagassutslipp, og med Venstres gjennomslag for en ambisiøs målsetning om 50% reduksjon i klimagassutslippene i Oslo innen 2030 så er det klart at man er nødt til å satse på nullutslippsbiler som elbiler og hydrogenbiler. Disse vil på sikt være en sterk bidragsyter til reduserte klimagassutslipp.

Framtidsoptimisme
-Det er essensielt at man får på plass hydrogenpumper slik at man har infrastrukturen klar når masseproduksjon av hydrogenbiler blir en realitet, sier Elvestuen. —Derfor er det med stor glede jeg merker meg at den første bensinstasjonen i Oslo er klar for hydrogenbiler. —Etter de to siste budsjettrundene i rådhuset har Venstre fått gjennomslag for tilsammen 15 millioner til HyNor i en oppstartsfase i Oslo. —Venstres landsmøte gikk nylig inn for at det skal være forbudt med nysalg av biler etter 2015 som kun går på bensin, sier Elvestuen —Og det vil være en prioritet for oss å vri nysalget av bil over til nullutslippsbiler gjennom forskjellige støtteordninger. —Parallelt vil vi tilrettelegge en infrastruktur for disse gjennom flere ladestasjoner for elbiler og stadig flere hydrogenpumper ved utvalgte bensinstasjoner, avslutter Elvestuen.

Elbil med Ola Elvestuen

Foto: Frode Fjeldstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**