I spørretimen om Mjøsas framtid

Deler av Mjøsa er forurenset av tarmbakterier, alger og organiske miljøgifter – Hedmark Venstre ønsker en ny “Mjøsaksjon” nå – 30 år etter den forrige

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ingrid, Morten, Erik og Stein

Foto: A.Hovstø

Venstres miljøpolitiske talsmann på stortinget, Gunnar Kvassheim, spør miljø-og utviklingsminister Erik Solheim om Mjøsas miljøstatus.

Stortinget, 13. mai 2009

Stortingets president

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til miljø- og utviklingsministeren:

Overvåkning av miljøtilstanden i Mjøsa viser at miljømålene for 2008 ikke er nådd. Vil statsråden intensivere miljøarbeidet i Mjøsa?

Begrunnelse:

Miljømålene for Mjøsa med tilløpselver om blant annet siktedyp og algemengde ble ikke er nådd i 2008. Deler av Mjøsa var også moderat påvirket av tarmbakterier. Enkelte tilløpselver har høye konsentrasjoner av tarmbakterier. Stor og fiskespisende fisk inneholder fortsatt høye konsentrasjoner av kvikksølv og organiske miljøgifter. For disse foreligger kostholdsråd og salgsrestriksjoner. Blant annet på denne bakgrunn er mange bekymret over miljøtilstanden i Mjøsa.

Gunnar Kvassheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**