Venstre vil ikke ofre de myke trafikantene

Kommunen kan og bør gå i dialog med de berørte partene for å finne gode løsninger for gang- og sykkelvei til Husvik, sier Venstres kommunestyrerepresentant Nicolay Corneliussen. Omreguleringen må ikke ende med halvveise løsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Nicolay Corneliussen

Foto: Venstre

Venstre gikk inn for dialog, men mot omregulering for Husvik/ Gylteholmen. Partiet tror det det kan finnes en løsning basert på dagens reguleringsplan, og er beredt til at kommunen kan gå inn som en bidragsyter for å få løst utfordringene rundt adkomst og gang- og sykkeleveier.

Når omregulering nå er vedtatt, forholder Venstre seg til det, men uten å endre syn på hvordan forholdene må løses.

-Det er ikke aktuelt for Venstre å være med på å endre rekkefølgebestemmelsene knyttet til utvikling av gang- og sykkelveier og sikring av areal til parkering/ båtoppstilling, sier Corneliussen.

Corneliussen frykter at en allerede vanskelig situasjon i området blir forverret. Han har liten tro på forslagene som er skissert med gang- og sykkelvei over Koppås.

-Det vil være å tro på julenissen at gående og syklende til områdene vil benytte Koppås som adkomst, sier han. Venstres holdning er å ikke ofre hensynet til de myke trafikantene på båtplassenes alter.

Les Nicolay Corneliussens innlegg i kommunestyret her…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**