9% er realistisk !

Venstre gjør et solid byks på 2,5 prosentpoeng og får en oppslutning på rekordsterke 8,7 prosent. Det er det tydeligste utslaget på det politiske barometeret for mai som Opinion har utført for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Målsettingen om 9% ved Stortingsvalget høsten 2009 er derfor realistisk !

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Målingen er tatt opp i tidsrommet 4. — 11. mai, og den prosentvise oppslutningen om de enkelte partiene i mai (med endringene fra forrige måned i parentes) er:

Arbeiderpartiet: 29,0 (minus 0,1).

Høyre: 13 (minus 0,9).

Fremskrittspartiet: 28,5 (som sist).

Sosialistisk Venstreparti: 7,1 (minus 0,5).

Kristelig Folkeparti: 5,9 (som sist).

Senterpartiet: 4,3 (minus 1,5).

Venstre: 8,7 (pluss 2,5).

Rødt: 1,7 (pluss 0,1).

Kystpartiet: 0,6 (som sist).

Andre:1,3 (pluss 0,5).

(ANB).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**