Kultur mot permiteringer

Det blir utvidet bibliotektilbud på Tofte – i første omgang i mai og juni. Hurum blir dermed den første kommunen i landet som bruker kultur som virkemiddel mot permiteringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Kaffe og aviser på biblioteket.

Kaffe og aviser på biblioteket.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Det var Gunn-Torill Homme Mathisen (V) som gjennom en interpellasjon i kommunestyret 31. mars foreslo å utvide åpningstiden på folkebiblioteket på Tofte. Dette var ment som et ekstra tilbud til befolkningen i en omstillingstid med mange permiteringer mellom annet ved hjørnesteinsbedriften Sødra Cell.

Saken ble satt på sakskartet i formannskapet allerede samme kveld av en velvillig ordfører. I møtet fikk rådmannen fullmakt til å iverksette tiltak innenfor en ramme på inntil kr 100 000,- på Tofte etter nærmere drøftelser i lokalsamfunnet.

Etter formannskapets behandling om utvidet bibliotektilbud på Tofte er vedtaket sendt til fagforeninger, næringsråd og fellesutvalg for uttalelse.
De fleste har ennå ikke fått behandlet innspillet i sine respektive styrer, men
tilbakemeldingene er positive til at det gis midler, men at behovet burde vært drøftet først.

Siden det ikke er tilmeldt et stort behov foreløpig vil man ikke utvide bemanningen i
biblioteket, men at man likevel åpner for «aviskafe» i forkant av ordinær åpningstid i tillegg til tirsdag. Fredager foreslås det å være stengt som før da det ikke er bemanning i biblioteket denne dagen. Det er ikke lørdagsåpent i biblioteket i juni, juli og august, derfor er det kun i mai tilbudet også gjelder lørdager.

 Gunn-Torill Homme Mathisen gleder seg over morgenåpent bibliotek.

Gunn-Torill Homme Mathisen gleder seg over morgenåpent bibliotek.
Foto: Per Mathisen

Gunn-Torill Homme Mathisen er svært fornøyd med at "aviskafèen" er på plass på folkebiblioteket. — Jeg tror at når en har det litt tungt er det viktig å stimulere og styrke både individet og fellesskapet. En måte å gjøre det på er å skape positive møteplasser. Biblioteket er en slik møteplass, sier hun.

– Hurum går her nye veier når vi nå bruker kultur mot permiteringer. Så vidt jeg vet er det ingen andre kommuner i landet som har tatt i bruk tilsvarende virkemidler, sier venstrepolitikeren, som håper at mange vil benytte seg av tilbudet.

Les også Utvidet åpningstid i biblioteket?

Ekstraåpningen blir da slik:
Mai / juni
mandag 10-11 / 10-11
tirsdag 10-13 / 10-13
onsdag 10-11 / 10-11
torsdag 10-11 / 10-11
fredag stengt stengt
lørdag 10-14 ordinær åpningstid / stengt

Det settes av kr 30 000 til innkjøp av kaffemaskin og utstyr, datamaskin, ekstra medier og servering.
Tilbudet gis ikke i juli og august — da det vurdere at også permitterte har ferie. Tilbudet evalueres i løpet av sommeren og videreføres evt. fra 1. september og ut året.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**