Likebehandling av barnehager

Det nærmer seg nå endelig full barnehagedekningen i landet vårt. Dette har regjeringen klart ved hjelp av et stort privat initiativ. Uten private barnehager, hadde ikke regjeringen hatt mulighet til å nærme seg fullbyrdelse av dette valgløftet, skriver Venstres stortingskandidat Ulla Nordgarden i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Barnehage

Foto: Gjesdal Venstre

Barnehagene har fått øremerkede midler fra staten som har sikret driftstilskudd. Dette endres i 2011. Da skal tilskudd til private barnehager dekkes gjennom rammetilskudd fra kommunene.

De private barnehagene frykter nå en uforutsigbar fremtid, hvor driftstilskudd vil avhenge av lokale politiske prioriteringer basert på kommunens økonomi. De private barnehagene møtes med like strenge krav til kvalitet som de offentlige. Da er det også viktig at de får de samme rettighetene. Private barnehager som i dag er etablert, må få like gode rammebetingelser som de offentlige også i fremtiden.

Stortinget er samlet på at tilskudd til barnehager skal komme fra kommunen og ikke fra staten. For Venstre er det et viktig prinsipp at et størst mulig tjenestetilbud styres fra et kommunalt nivå. Dette styrker lokaldemokratiet. Innbyggerne har større innflytelse på avgjørelser på kommunalt nivå, sammenlignet med statlig nivå. Likevel er det viktig å fremme et likhetsprinsipp. Barnehager skal yte kvalitet og motta støtte etter samme modell, uavhengig av eier.

Ulla Nordgarden

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Ulla Nordgarden
Stortingskandidat
Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**