Vern Skagerrak!

Styret i Vest-Agder Venstre har sendt denne uttalelsen til 6 aviser i Vest-Agder:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre er mot oljeboring nær kysten av Sørlandet. Fremdeles er ingen fullstendig garantert mot oljeutslipp, noe erfaringer fra de siste par år viser. I Skagerrak blåser det mye sydlige og sydvestlige vinder, og det vil i løpet av få timer gi en tilgrising av skjærgården dersom uhellet er ute.

Oljeaktivitet planlegges i områder der noen fiskeslag har sine gyte- og oppvekstområder. Her kan det bli gjort stor skade på bestanden. Den er allerede for noen fiskeslag gjenstand for et betydelig overfiske, for eksempel tobis og torsk. Det må reguleringer til slik at en kan oppnå en bærekraftig utvikling.Men Venstre mener at folk fremdeles må kunne drive med sitt fritidsfiske, og kystfiskerne må også kunne fortsette som før.

Sørlandet er en populær landsdel å feriere i, både for nordmenn og utlendinger. Det er ikke oljeboringsplattformer turister ønsker å se når de kommer til landsdelen, langt mindre oljesøl i fjæra.Ryktet om slikt spres raskt og vedvarer noen år – med tilsvarende liten tilstrømning av feriefolk. Turistnæringen lider økonomisk under dette.

En marin verneplan må etter hvert komme til Norge. Nasjonalparker til havs må i framtida kunne bli like vanlige som til lands.

Venstre setter fisk og rekreasjon foran olje og gass i Skagerrak!

EP

Under: La oss slippe slikt i framtida……..

Oljesøl

Foto: NRK

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**