Risør Venstre ber om innspill til 2010 budsjettet

Som politisk parti må vi være proaktive og se fremover mot neste års budsjett allerede nå sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen. Årets budsjett vedtok vi jo i desember 2009 og nå er det opp til rådmannen og hans stab å gjennomføre våre politiske mål for 2009. Samtidig danner regnskap og årsmelding fra 2008 grunnlaget når vi nå skal forme budsjettet for 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Jan Einar Henriksen, leder Risør Venste, ønsker innspill til budsjett 2010

Jan Einar Henriksen, leder Risør Venste, ønsker innspill til budsjett 2010

Det er lett å henge seg opp i detaljer for årets budsjett og glemme å se fremover mot neste års budsjett, og det er derfor viktig å se sammenhengen over en tre års syklus basert på planlegging, gjennomføring og evaluering.

Rådmannen og hans ansatte har evaluert driftsåret 2008 og skrevet sine årsmeldinger og har også fremlagt regnskap som viser hvor vi endte i forhold til det vi faktisk budsjetterte i 2007. Erfaringene fra 2008 er med andre ord viktige å ta med når vi om et halvt år skal vedta budsjett for 2010.

Viktig at vi gir politiske signal
Tidligere har rådmannen fremlagt et forslag som politikerne har tatt stilling til, og det blir på mange måter for passivt. Risør Venstre ønsker å komme med politiske signaler før rådmannen utarbeider sitt budsjettforslag.

Venstre inviterer derfor alle – både ansatte og innbyggere forøvrig – til å komme med innspill til budsjett for 2010. Hvilken retning skal vi ta? Hvor skal vi investere? Hva skal økes? Hva skal reduseres? Hvilket nivå skal våre tjenestetilbud ha? Hvor skal vi legge kommende boligområder? Skal vi samordne skoler eller beholde våre nåværende?

Spørsmålene er mange og det er viktig at alle innbyggerne kommer med sine innspill.

Risør Venstre gikk til valg i 2007 på et program dere finner på vår hjemmeside. I 2009 er det stortingsvalg og vi stemmer for miljø, kunnskap og velferd. Bli med – bli medlem og vær med på å utforme morgendagens Risør du også.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**