Alle foreldre er viktige for sine barn og barnas læring

Samarbeidet mellom hjem og skole er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte elev og et godt læringsmiljø i klassen og på skolen. At skolen har gode rammer for drift er også viktig, og derfor ber Risør Venstre foreldre og skoleutvalg om innspill til budsjett for 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Risør Venstre ønsker innspill til skolebudsjett 2010

Risør Venstre ønsker innspill til skolebudsjett 2010
Foto: Venstre

Samarbeid viktig for barns læring.
Samarbeidet mellom hjem og skole er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte elev og et godt læringsmiljø i klassen og på skolen. Foreldre og skole må samarbeide for en best mulig utvikling hos den enkelte elev. Det er viktig at skolene har aktive rådsorgan som bidrar til et godt samarbeid mellom hjem og skole og gir et viktig bidrag til skolens utvikling.

Samtidig er det viktig at det er god dialog med politikerne, som via budsjettvedtak legger de økonomiske rammene for driften.

Ombudsrollen
Ved høstens stortingsvalg Venstre for miljø, kunnskap og velferd. Lokalt har vi også fokuser på skole noe som klart fremgår av vår valgbrosjyre og vår stemmegivning i budsjett mm. Steinar Gundersen er en av våre lokale politikere med fokus på skolesektoren, og han sitter da også i HU for oppvekst og miljø.

Risør Venstre ber foreldre og skuleutvalg om innspill til budsjett 2010 så snart som mulig slik at vi kan få til en god debatt tidlig i budsjettarbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**