Nytt løft for miljø-bilen

Elbilen er nøkkelen til en mer miljøvennlig biltrafikk. Venstre ønsker en serie tiltak for å løfte elbilmarkedet ytterligere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Avgiftsreduksjoner for el-biler som firmabiler og flere ladestasjoner vil gjøre elbilen attraktiv for flere. Ved avgiftsreduksjoner kan også elbilen bli en større del av privatmarkedet. I framtida bør fossilt brennstoff i bilparken være en sjeldenhet. Innen den tid må en også endre bilavgiftene slik at de stimulerer til bruk av lav-og nullutslipskjøretøy som hybridbiler, elbiler og brenselcellebiler.

Elbilen er fritatt for moms og årsavgift. Den passerer gratis gjennom bomringen og kan brukes i kollektivfeltet. Dette er veldig bra, men samtidig vil Venstre øke tiltak rettet mot bedrifter og kommuner. Elbilen kan fungere som firmabil for en rekke kommuner og bedrifter. Venstres avgiftskutt vil gjøre elbilen mer ettertraktet. Beskatning av elbiler som firmabiler bør absolutt fjernes. Videre bør en fjerne moms på leasing av elbiler.

Offentlige virksomheter bør som hovedregel kjøpe inn lav- og nullutslippskjøretøy. Fordi mange opererer i begrensede geografiske miljøer, må forholdene legges mer til rette. Venstre vil gi frihet til å innføre miljøsoner i bysentra hvor kjøretøy må oppfylle strenge miljøkrav for å slippe inn. dersom forholdene var bedre tilrettelagt, tror Venstre at flere ville valgt elbil også som firmabil og som privatbil. Skal en fase inn en miljøriktig bilpark, er elbilen selve nøkkelen.

Linjene over ble vedtatt i fylkesstyremøte 20.mai. Vedtaket blir sendt til aviser i Vest-Agder.

Jan Kløvstad i Think

Jan Kløvstad i Think (elbil)

Foto: Erlend Sand

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**