Jan Kløvstad tilsatt som fylkessekretær i Aust- og Vest-Agder Venstre

Jan Kløvstad begynner som fylkessekretær for Venstre i Agderfylka fra 1. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jan Kløvstad nær

Foto: Arendal Venstre

Stillingen er på 40%. Kløvstad skal bl.a. ha en fast kontordag i Kristiansand fra 9.00 til 16.00. Dette skal være mandag, og han skal ca. en dag i måneden delta på kveldsmøter på samme kontor. Han skal ha en dag på reise i fylkene.
Arbeidet hans vil intensiveres ved fylkesårsmøter, årsmøter i lokallagene og ved valg.

Stillingen skal ikke remplassere tillitsvalgtes oppgaver, men være et supplement i den hensikt å bygge organisasjonen i fylkene.

Jan Kløvstad har en bred bakgrunn både yrkesmessig og ikke minst politisk.
Han har blant annet 12 år bak seg i kommunal administrasjon som kultursekretær, ungdomsleder og enhetsleder innen kultur, miljø – og noe næring. Han har jobbet i Nordens hus på Færøyene og i Grønlands kulturhus.
Hans politiske bakgrunn er lang og variert, og det kan nevnes blant annet:
Jan var andrekandidat ved stortingsvalgene i 1981 og 89 for Aust-Agder, og førstekandidat i 2005.
Han har jobbet to år som informasjonsansvarlig i Venstre nasjonalt. I øyeblikket er han bystyremedlem i Arendal og gruppeleder i Venstres bystyregruppe.

EP

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**