Misvisende fra Rødt

Rødts bystyregruppe sprer i tirsdagens AAB unødig usikkerhet når det sies at bystyreflertallet ved budsjettbehandlingen “godtok et betydelig kutt” i sosialhjelpen. Økonomisk sosialhjelp er en lovfastsatt rettighet. Et tidligere (samlet) bystyre har vedtatt normer for sosialhjelp. Normene følges, hvilket er bakgrunnen for budsjettsprekken. At sosialhjelpsmottakerne får det de har krav på, er selvsagt alle partier enige om.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem (V) mener Rødt skaper unødig usikkerhet

Dag Jørgen Hveem (V) mener Rødt skaper unødig usikkerhet
Foto: Trond Svenningsen

Skaper unødig usikkerhet
Lavere renteutgifter enn forutsatt, kommer kommunen til gode og vil bli brukt til bl.a. å dekke inn overskridelsen på sosialhjelpsbudsjettet. Rødt hadde — som vanlig — i sitt siste budsjettforslag kun forslag til påplussinger. Inndekningen foregikk ved at partiet tippet på lavere rentenivå og høyere utbytte fra Agder Energi enn rådmannens innstilling, midler som uansett kommer kommunen til gode.

Rødt er gode til å be regjeringen om (mer) penger. Spill for galleriet! Hva blir svaret? 1. Kommunen har allerede fått økte overføringer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. 2. Rentenedgangen gir kommunen kraftige besparelser. 3. Kommunen må selv prioritere.

Fattigdomsproblemet har ingen enkle løsninger. Venstre har programfestet en statlig finansiert minsteinntekt — "borgerlønn" på snaue kr 146.000 — til alle over 18 år. Forslaget vil kraftig redusere behovet for sosialhjelp og dempe stigmatiseringen, men også en slik ordning kan få utilsiktede virkninger. Dersom Rødt virkelig ønsker en debatt rundt økonomisk sosialhjelp, f.eks. om økning av beløpsnormene, må debatten være redelig og føres på et riktig grunnlag.

Dag Jørgen Hveem (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**