Filtvet kommunale fiskerihavn — hva skjer?

Gunn-Torill Homme Mathisen (V) spør om framdriften når det gjelder Filtvet kommunale fiskerihavn i møtet i Driftsutvalget 2. juni. Penger til ny brygge er bevilget over statsbudsjettet, men tilsynelatende er det lite som skjer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Spørsmål til møtet i Driftsutvalget 2. juni 2009

Filtvet kommunale fiskerihavn — hva skjer?
Våren 2008 løftet Venstre saken om Filtvet kommunale fiskerihavn, populært kalt fiskebrygga i Filtvet, til politisk nivå og fikk Hurum kommune til fysisk stenge den råtne og forfalne brygga.

 Filtvet kommunale fiskerihavn slik den framstår i dag.

Filtvet kommunale fiskerihavn slik den framstår i dag.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Hurum kommune søkte deretter på vegne av fiskerne om midler til ny brygge hos Kystverket. Gledelig nok ble kr 863 000,- bevilget over statsbudsjettet for 2009 til formålet.

Befolkningen i Filtvet har hatt sterke meninger om fiskebrygga i mange år, men ingenting er skjedd. Gleden og forventningene var derfor desto større da nyheten om bevilgningen ble kjent.
En ny sommersesong står for døren med mye ferdsel i båthavna i Filtvet og folk lurer på om det faktisk skjer noe med fiskebrygga?

Minimalt med informasjon om hva som skjer i saken er kommet ut til innbyggerne og nå etterlyses det framdrift. Innbyggerne i kommunen ønsker informasjon i saken og dette bør det legges til rette for.

Filtvet kommunale fiskerihavn er en del av Filtvet båthavn som også sårt trenger til rehabilitering. Sakene må derfor ses i sammenheng og samkjøres.

Spørsmål:

Hva skjer med Filtvet kommunale fiskerihavn?

Kan Driftsutvalget få en redegjørelse over framdriften i saken?

Gunn-Torill Homme Mathisen

Foto: Per Mathisen

Filtvet, 27.05.09
Gunn-Torill Homme Mathisen
leder
Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**