Ti ganger mer til Tromsø

Det blir ti ganger mer i belønning for kollektivtrafikktiltak i Tromsø med Venstres NTP-forslag. Den årlige overføringen til Tromsø vil øke fra dagens vel 3 millioner til 30 millioner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Roar Sollied

Foto: Venstre

—Tildelingen forutsetter at fordelingsnøkkelen blir som i dag. Men hvis Tromsø forserer sine egne kollektivtiltak, vil det kunne bli enda mer til Tromsø, sier Venstres stortingskandidat i Troms, Roar Sollied. -Og det må vi virkelig satse på, kvitterer Jonas Stein Eilertsen, som leder Transport og miljøkomiteen i Tromsø.

Sollied og Eilertsen er stolt over at Venstre i NTP-perioden totalt vil overføre 13 milliarder kroner til kollektivtrafikken gjennom blant annet belønningsordningen. —Det er hele 10 milliarder mer enn det regjeringen legger opp til, sier Sollied.

Belønningsordningen for kollektivsatsinger ble innført i 2004 av daværende samferdselsminister Torild Skogsholm (V) for å stimulere til mer satsing på kollektivtiltak i de største byene. —Nå øker vi satsingen kraftig, og vi vil etter hvert ha flere byer med i ordningen. I tillegg foreslår Venstre særskilt belønning for sykkeltiltak i bytrafikken, sier Roar Sollied, som også er sentralstyremedlem i Venstre.

—Det blir temmelig trangt i Tromsø by hvis personbiltrafikken skal øke. Det må gis plass til kollektivtrafikken og ikke minst næringstransport i byen, noe blant annet NHO har etterspurt, sier Roar Sollied, som legger til at Venstres løsninger framfor alt bidrar til å nå et overordnet mål om et bedre bymiljø og lavere utslipp av klimagasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**