Vil vi ha oljesøl i matfatet?

Fredag 22. mai var det FNs internasjonale dag for biologisk mangfold. Til tross for at verdenssamfunnet har forsøkt å fokusere på en av vår tids største utfordringer, vender altfor mange politikere det døve øret til, skriver andrekandidat Anne Tørå Solsvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Anne Tørå Solsvik

Foto: Venstre

Dette gjelder i særlig grad Arbeiderparti-politikere, som nekter å klargjøre for velgerne om de i løpet av neste stortingsperiode vil starte oljeutvinning i de sårbare havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

Norge har undertegnet flere internasjonale avtaler om vern av sårbar natur og av rødlistete arter. For å nå avtalemålene, må vi senke klimagassutslippene våre og begrense inngrepene i sårbare naturområder.

Menneskers stadige jakt på mer olje og gass utgjør en enorm trussel mot rødlistete arter, og særlig oljeutslipp i havet kan få katastrofale følger. Likevel vil Ap åpne for petroleumsindustri i Lofoten og Vesterålen.

I miljøpolitikken skal føre-var-prinsippet gjelde, og oljevirksomhet i torskens hovedgyteområder kan få katastrofale følger.

Oljeindustri er aldri utslippsfri, og risikoen for virkelig alvorlige utslipp vil alltid være til stede.

Unge Venstre innser at det vil være vanskelig å oppnå absolutt vern overalt, men i våre aller mest sårbare havområder bør vi klare å la borekronene hvile.

I Lofoten og Vesterålen finner vi et unikt biologisk mangfold: Utenfor Røst ligger verdens største dypvannskorallrev, og i Vestfjorden finnes verdens siste store gjenlevende torskestamme. For Unge Venstre har slikt mangfold en verdi i seg selv, men vi registrerer

at dette er en kjærlighet Jens Stoltenberg og Helga Pedersen ikke deler med oss.

Fisk er Norges nest største eksportvare, og det er en fornybar ressurs som barna våre skal leve av når oljealderen er over. Overfiske, oljeutslipp og klimaendringer er eksempler på trusler mot verdens fiskestammer, og konsekvensen for verdens matvareforsyning kan bli katastrofale, dersom vi strekker strikken for langt.

Derfor ønsker Unge Venstre å opprette nasjonalparker til havs. Per i dag har Fastlands-Norge 29 nasjonalparker, og det er vel og bra, men vi mener at mange av våre sårbare havområder dessverre har et like sterkt behov for vern som den norske fjellheimen.

Nasjonalparker til havs vil sikre at viktige havområder blir vernet mot potensielle miljøkatastrofer fra petroleumsindustrien.

Unge Venstre pleier å feire den internasjonale dagen for biologisk mangfold, men i år sitter vi dessverre med en ekkel magefølelse. Hvis Stortinget i neste periode går inn for oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen, undergraver de både kampen mot klimaendringene og arbeidet for å bevare planetens biologiske mangfold.

Vi er glad for at Venstre verken vil sitte i eller støtte en regjering som går inn for slik miljøgalskap. Dagens regjering har satt norgesrekord i å dele ut nye letetillatelser på norsk sokkel, og de har i tillegg åpnet opp for petroleumsindustri i tidligere urørte områder som Barentshavet og havområdene rundt Jan Mayen.

Med hensyn til fisken utenfor Lofoten og Vesterålen tør ikke Unge Venstre å la denne regjeringen fortsette petro

leumskjøret i fire nye år. Det håper vi heller ikke velgerne vil gjøre.

Anne Solsvik

Leder for Unge Venstre, andrekandidat i Aust-Agder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**