Sørlandet kunnskapspark

I Fevennen 27.mai varsler fylkesordfører Westermoen (KrF) oppvask, og næringslivsjournalist Øidne Reinertsen vil la kunnskapsparken gå konk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Opprydning og gjennomgang etter tapene er nødvendig, og konsekvenser må tas for dem det gjelder. Men: Dette er en viktig del av uviklingen av Sørlandet -landsdelen preget av kompetanse og fremtidsrettet næringsutvikling.

Sørlandet kunnskapspark skal innenfor utvalgte satsingsområder tilby et attraktivt miljø for kunnskapsbaserte virksomheter og i samarbeid med offentlige aktører, akademia og privat næringsliv styrke innovasjonssystemet i regionen. Selskapet skal være en tilrettelegger, initiativtaker og pådriver for utvikling av bærekraftige, kompetansebaserte vekstvirksomheter og arbeidsplasser i landsdelen.

Ler mer om kunnskapsparken

Forskning og tilretteleggelse for nyskaping er sjeldent lønnsomt i oppstarten. Det er en investering som vil gi avkastning over tid —i form av kunnskap, innovasjon, næringsutvikling og
nye spennende arbeidsplasser.

Vi er allerede i dag kompetansefylket Vest-Agder med store miljøer innen næringsliv på offshore, olje og drilling, vannkraft og fornybar energi, nå utvikles også et forskningsmiljø rundt universitet —dette er viktig for hele landsdelen!

Det framtidige norske næringsliv vil skapes i skjæringspunktet mellom enkeltmenneskers innsats, kunnskap og kreativitet, samfunnets vilje til å satse miljøvennlig og framtidsrettet, og et offentlig virkemiddelapparat som både har gode generelle ordninger og våger å prioritere noen enkeltområder hvor Norge skal være en spydspiss.

Fremtidens arbeidsplasser er kunnskapsbasert. Venstre ønsker et krativt og nyskapende Agder med attraktive arbeidsplasser. Vi mener Sørlandet kunnskapspark er en riktig satsing i den utviklingen.

Solveig Nilsen
Leder Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**