Stolt fødselshjelper for seniorpolitikk

Det var kun en person som gikk av med avtalefestet pensjon (AFP) i Hurum kommune i 2008, mens hele 26 personer tok ut seniorpolitiske goder. Venstre, som føler seg som fødselshjelper for ordningen i Hurum, gleder seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Det er mye å spare for kommunen om færre tar ut AFP.

Det er mye å spare for kommunen om færre tar ut AFP.
Foto: Microsoft Clipart

Det var i 2007 at Venstre begynte å jobbe for at Hurum skulle få en kommunal seniorpolitikk. Informasjon fra andre kommuner som allerede hadde innført seniorpolitiske tiltak ble innhentet og et saksframlegg ble jobbet fram. Saksframlegget ble deretter presentert for daværende ordfører Roger Ryberg og for pressen.
Ordføreren var positiv og en arbeidsgruppe ble nedsatt. Hurum kommune sin seniorpolitikk ble vedtatt og ordningen trådte i kraft i mars 2008.

I henhold til beregning av gjennomsnittlig AFP – uttak i Norge skulle 16,8 av Hurum kommunes ansatte gå av med AFP i løpet av 2008. Hurum kommune hadde som mål å redusere uttak av AFP i henhold til gjennomsnittsuttak med 7,7 ansatte. Ved utgangen av året hadde 26 ansatte benyttet seg av ordningen. Kommunens mål ble innfridd så det holdt, i og med at kun en person gikk av med AFP i 2008. — Dette viser at ordningen fungerer etter intensjonene, sier Gunn-Torill Homme Mathisen (V) glad.

 Gunn-Torill Homme Mathisen gleder seg over den positive responsen på seniorpolitikken i Hurum.

Gunn-Torill Homme Mathisen gleder seg over den positive responsen på seniorpolitikken i Hurum.
Foto: Tove Kristiansen

-AFP kan være en god ordning for mange som fyller 62 år og ikke ønsker å jobbe videre, men for kommunen er det udelt negativt. Man mister kompetanse — dyktige og erfarne ansatte blir borte. Det er ofte vanskelig å skaffe godt kvalifisert arbeidskraft, særlig i en tid med stort press i arbeidsmarkedet, påpeker Homme Mathisen.

AFP – ordningen er svært dyr for kommunen. Det er beregnet at hver kommunal ansatt som benytter seg av AFP – ordningen koster kommunen 140.000 kroner i direkte utgifter. Det er mye å spare ved å få arbeidstakere til å stå i jobben etter at de fyller 62 år.

– Ved å legge til rette for en god seniorpolitikk vil kommunen spare mye penger og beholde mange dyktige medarbeidere som det er behov for, sier hun. – Nå får mange ansatte anledning til å kunne fortsette i jobben med en noe lettere arbeidsdag og med en akseptabel økonomisk løsning.

– Dette er uten tvil en vinn-vinn-situasjon, avslutter venstrelederen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**