Mosseveitunnelen som OPS

Ola Elvestuen og Odd Einar Dørum er oppgitt over hvor treigt det går med å få realisert prosjekt Fjordbyen og lagt Mosseveien i tunnel. Løsningen ligger i et offentlig/privat samarbeid, OPS, hvor noen legger ut for prosjektet som finansieres gjennom bompenger og statlige tilskudd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I 2001 begynte man å jobbe med å bygge ned Mosseveien og få trafikken inn i en tunnel fra Fiskevollbukta som en del av Fjordbyen. Det er bred politisk enighet om Oslopakke 3 men det er hard kamp om midlene i pakken til å gjennomføre forskjellige prosjekter i Oslo og Akershus. Dørum og Elvestuen vil ha OPS for å sikre at man får på plass tunnelprosjektet så snart som mulig.

Les mer om saken i Nordstrand blad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**