Verdens miljødag

Venstre vil gjøre Norge til et miljøpolitisk foregangsland, og bruker Verdens miljødag til å markere viktigheten av å fokusere på miljø- og klimaspørsmål. I dag er vi synlige i hele landet, også i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstre + Miljø = Sant

Foto: Akershus Venstre

Fra kyst til fjell og i by og land markerer Venstre i dag at 5. juni er Verdens miljødag. Foran en stortingsvalgkamp er det viktig å vise velgerne at miljø er den viktigste saken som står på spill i denne valgkampen. Venstre har alltid hatt miljø- og klimaspørsmål høyt på dagsorden. Vi tenker helhet i miljøpolitikken, ikke bare enkelttiltak – vi tenker forebyggende, ikke bare skadebegrensende.

Venstre vil gjøre Norge til et miljøpolitisk foregangsland, blant annet ved omstilling og utvikling av ny miljøteknologi. En slik omstilling er krevende, men den gir nye muligheter. Miljøbedrifter vil bli morgendagens vinnere.

Det viktigste generelle miljøvirkemiddelet Venstre vil ta i bruk, er overgang fra skatt på arbeid til skatt på miljøskadelig atferd. Vi vil også opprette fondet "Klimatek", hvor gründere kan søke om midler for å utvikle nye, miljøvennlige produkter og teknologi.

I dag har Oslo Venstre sin årlige sommerfest. Les mer om denne her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**