Hva er demokrati?

Fremskrittspartiets Per-Otto Borgen mener Venstre har malt seg opp i et hjørne ved å si nei til å dele regjeringsmakt med FrP. La meg forklare: "Å male seg inn i et hjørne?" betyr i denne sammenheng å "selvforskylt havne i en uønsket situasjon". Venstre er ikke i noen uønsket situasjon. Vi ønsker å føre Venstre-politikk, og det er umulig i kompaniskap med FrP, skriver Ulla Nordgarden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Valgurne 2

Foto: Telemark Venstre

Venstrefolk får jevnlig spark for å være udemokratiske, i sin motstand mot å samarbeide med Fremskrittspartiet. Argumentet er at når FrP har så mange velgere, så må vi andre la dem komme til i regjeringskontorene. Dette er ikke logisk, men logikk er iblant komplisert. 25-30% av velgerne støtter Fremskrittspartiet. Det vil si at 70-75% av velgerne stemmer på andre partier. 70-75% av velgerne fortsetter å stemme på andre partier, selv om disse partiene ikke vil samarbeide med FrP. Det vil si at en stor majoritet av folket mener at det er andre partier som har de beste planene for hvordan landet skal styres.

Hvorfor får ikke Venstrefolk mer spark for at de ikke vil samarbeide med Arbeiderpartiet! Venstre er et sosialliberalt sentrumsparti som rundt omkring i landet samarbeider med de fleste partier. Det er i mange saker ikke større politisk avstand til Arbeiderpartiet enn til FrP. Arbeiderpartiet vet derimot at Venstre er uenig med dem i mange viktige saker. De har godtatt den ideologiske forskjellen mellom partiene. Det er likevel ikke noe problem å jobbe fra sak til sak med Arbeiderpartiet, men et regjeringssamarbeid krever større ideologisk likhet.

Logo Venstre

Foto: Venstre

På samme måte ligger Venstre og FrP for langt fra hverandre ideologisk, til å regjere sammen. På kommunalt plan kan et budsjettsamarbeid og samarbeid fra sak til sak fungere greit, som i Drammen. Det er likevel ikke så lett å sammenligne kommunestyrer med regjeringer. Spesielt små kommuner har for lite handlingsrom til å styre på ideologisk grunnlag. Da er det ikke så viktig hvilke partier som samarbeider. På nasjonalt nivå vil saker som privatisering, miljø, bistand, åpenhet og maktspredning skille partier på ideologisk grunnlag. Derfor er det mer forutsigbart hvilke partier som samarbeider her.

FrP skiller seg ut i den tradisjonelle høyre-venstreaksen i norsk politikk. De er høyrevridde i sin markedsliberalisme, men venstrevridd i sin sentralistiske, nasjonale politikk. De er liberale økonomisk og i arbeidsmarkedet, men lite liberale med hensyn til mangfold og innvandring. De kunne like gjerne regjert med Høyre som med Arbeiderpartiet, men står faktisk svært langt fra Venstres politikk.

Kompass

Foto: Microsoft

Demokrati betyr folkestyre. I Norge har vi et indirekte demokrati, ved at de folkevalgte styrer på vegne av folket. De folkevalgte er valgt på et program, på en ideologisk politikk. Dersom Venstre firer på kravene (som SV gjør i dagens rødgrønne regjering) og går i regjering med FrP, vil det enten bli svært vanskelig å gjennomføre Venstre-politikk, eller svært vanskelig å gjennomføre FrP-politikk. SV’s velgere er ikke fornøyd med uttellingen SV har fått i dagens regjering. Skal man sitte i en regjering, er det fordi man tror man skal føre egen politikk, eller i det minste god kompromiss-politikk. FrP er for stort til at de kommer til å vike for sine krav. De er innstilt på å føre FrP-politikk. Derfor respekterer Venstre dette, og sier nei takk til å dele regjeringskontor. Da respekterer Venstre demokratiet. Folket skal få den politikken de velger.

Ulla Nordgarden

Foto: privat

Ulla Nordgarden
Stortingskandidat
Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**