Innkalling til Venstremøte

Torsdag 16. juni avholdes det siste styre- og gruppemøtet før sommeren. Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


INNKALLING
TIL STYRE- OG GRUPPEMØTE I HURUM VENSTRE
TORSDAG 11. JUNI 2009 KL. 19.30

Møtestad: Posthuset på Hovtun, Klokkarstua.

SAKSLISTE
Sak 33/09 Godkjenning av innkalling og referat frå forrige møte

Sak 34/09 Referatsaker

Sak 35/09 Miljødagen 5. juni. Evaluering

Sak 36/09 Planleggjing av valgkampen

Sak 37/09 Barn og unge i Hurum — utfordringar. Oppfølgingssak

Sak 38/09 Eventuelt

Sak 39/09 Sakene til kommunestyremøtet 16. juni

NB! Alle medlemmer er velkomne til å delta!

Til styret og kommunestyregruppa: Vèr snill å gi beskjed dersom du ikkje kjem!

Filtvet, 07.06.09

Gunn-Torill Homme Mathisen,
-leiar-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**