Osloskolen er vinneren etter budsjettenighet mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF i Oslo

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er enige om revideringen av Oslobudsjettet for 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Budsjettavtalen innebærer en rekke nye prioritereringer utover byrådets forslag. Den største vinneren blir osloskolen som får i alt 30 millioner kroner ekstra til skolebygg m.v., herunder til akuttvedlikehold og kapasitetstilpasninger på Munkerud, Engebråten og Grefsen i tillegg til byggetrinn 3 på Tåsen. Det settes videre av 6 millioner i økt ramme til spesialundervisning i ordinære skoler og en million kroner i økt grunnstøtte til SFO/Aktivitetsskolen ved enkelte skoler. Utover mer penger til osloskolen bevilges det bl.a. også midler til følgende formål:

Flexbo-ordningen for rusmisbrukere styrkes med 10 millioner til nye spesialtilpassede boliger.

Det bevilges 5 millioner til en ny kunstgressbane på Kringsjå.

HyNor-prosjektet tilføres 5 millioner kroner til innkjøp av nye hydrogenbusser.

Forliket viderefører det gode samarbeidet mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF. Dette forliket gjør kommunen i stand til å møte byens utfordringer der behovene er størst på en bedre måte, sier de fire borgerlige samarbeidspartnerne Høyres gruppeleder Bård Folke Fredriksen, nestleder for Frps gruppe Mazyar Keshvari, Venstres gruppeleder Ola Elvestuen og KrFs gruppeleder Aud Kvalbein.

For ytterligere kommentarer kontakt:
Venstres gruppeleder Ola Elvestuen: 90 85 47 75

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**