Tragedie for Fagertun og Gamle Møglestu

Høyre, Frp og Krf har gått sammen for salg av Gamle Møglestu, Huset, distriktslegegården og Smedmyra. Som en konsekvens av dette ønsker de å samlokalisere dagsenter, habilitering, brannvesen, kulturskolen, lag og foreninger, psykisk helse og ungdomstilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vi kan gå med på noen av salgene og flyttingene, men vi er sterkt imot helheten i forslaget av følgende årsaker:

Kultur, lag og foreninger blir skadelidende

Gamle Møglestu gård

Gamle Møglestu gård

På Gamle Møglestu har kulturskolen og Husflidlaget allerede installert seg, og et titalls andre lag og foreninger står i kø for å få plass. Kultursenteret kan bli et viktig fyrtårn i kommunen, og området blir stadig viktigere etter hvert som stadig flere offentlige funksjoner legges til Møglestu. Lillesand Venstre har en ambisjon om at kultur og frivillighet blir en sentral del av tjenestetilbudet. VI bor i en region i vekst, og det er viktig å skape et godt oppvekstmiljø med et bredt tilbud og en levende helårsby som er attraktiv hele året. Vi mener Gamle Møglestu i langt større grad enn Fagertunområdet representerer en unik mulighet for å skape et spesielt senter.

Økonomien virker urealistisk
Det økonomiske opplegget til Fagertun-kameratene virker svært skjørt, og er overhode ikke utredet grundig med tanke på omkostningene. På hvilket grunnlag mener de å ha belegg for å få 30 millioner for salg i et marked preget av usikkerhet, når det selv i gode tider var vanskelig å få solgt f.eks. Gamle Møglestu for en mindre sum enn nå?

Fagertun blir båndlagt
Høyre fremmet selv forslag om å få Dovre-utvalget nedlagt i bystyret tidligere i år. Meningen var å få arbeidet innlemmet i en større plan, men nå har disse partiene på egenhånd båndlagt området for all overskuelig framtid. Skal vi løse økonomiproblemet ved å skape langsiktige problemer? Har Fagertun-kameratene så god oversikt over de langsiktige behovene til eldre og andre i kommunen, uten noen innspill fra administrasjonen, at de selv uten utredning tør å binde opp hele området?

Opplegget har mange paralleller til vedtaket om ny ungdomsskole
Ny ungdomsskole ble i sin tid vedtatt etter et benkeforslag i bystyret. Uten utredning og uten at man kjente alle konsekvenser. Vi kjenner alle de økonomiske resultatene av skolevedtaket, og nå er vi jammen på vei mot et nytt vedtak med en rekke økonomiske x-faktorer.

Lillesand Høyre har verken kommet med innspill til plan for Dovre/Fagertun-området eller til kommunedelplan for kultur. Er kalkulatoren det eneste styringsredskapet til Lillesand Høyre?

Tor Audun Danielsen, varaordfører Venstre
Jens Olai Justvik, bystyrerepresentant Venstre
Petter N. Toldnæs, leder Lillesand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**