Vil avbyråkratisere skolen

Venstres Kjell Veivåg ber byrådet om å fjerne byråkratiet i skolen, for at lærere skal få mer tid til å undervise.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Mange lærere opplever at skolehverdagen blir stadig mer preget av rapportering og papirarbeid, og at dette til tider kan gå utover tid man heller ville brukt på undervisning. Venstre vil at all rapportering skal ha mening, og at vi bør lete etter tiltak for å avbyråkratisere skolehverdagen.

– Venstre støtter at vi skal kjenne skolenes resultat, og ha trygge rapporteringsstukturer som sikrer barn rettigheter, men det må være mulig å jobbe smartere. Lærere bør undervise mest mulig, og skyfle minst mulig papir, sier Kjell Veivåg som er nestleder i kultur og utdanningskomiteen.

Veivåg har i dag på vegne av Venstre oppfordret byrådet om å nedsette en avbyråkratiseringskommisjon.

– Det er viktig at undervisningspersonalet selv er med og leter etter forbedringstiltakene, det er de som opplever de små irritasjonsmomentene i hverdagen, avslutter Veivåg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**