Referat styre og gruppemøte ons. 10.6

Som en ny ordning legges referat fra styre og gruppemøter ut på Drammen Venstres websider

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Referat styre og gruppemøte 10.6.2009

Tilstede: Yousuf Gilani, Kjell Hausmann, Ståle Sørensen, Ulla Nordgarden og Asgeir Osnes

1. Innkalling
Innkallingen kom sent, må ha innkalling på mail, ikke bare facebook og web. Forslag fra Ulla: Vi setter opp en møtekalender til høsten. Innkallelse bør gå ut til alle medlemmer av lokallaget på mail
Neste møte ønskes avholdt på: Pigen i andre etg.

2. Referat fra forrige møte
Referat legges fra nå av direkte ut på Drammen Venstres websider av Ståle Sørensen, dersom andre tar referat sendes det S og dermed legges ut.

3. Bystyresaker
Følgende saker ble diskutert:
-Desisjon av regnskap 08. Første tertialrapport.
Asgeir Osnes redegjorde. Vi diskuterte Nøstedhallen fyldig. Asgeir skal snakke med Runolv Stegane om økonomiske bidrag fra fylket.
Ta opp som en sak; Søndagsåpne biblioteker hele året. Sende dette ut til pressen. Ståle lager pressemelding og sender ut.
Diskuterte flerbrukshall Dumpa, Fjell. Joseph og Asgeir skal ta dette opp med Baumann.
-Vestregionens klimasamarbeid. Stille spørsmål om status på dette.
-Per Sivle statuen. Møtet ønsker denne satt opp foran biblioteket. Vi støtter dermed komiteens innstilling. Ønsker en ekstern sammensatt kunstnerisk jury til å vurdere lignende saker i fremtiden, det stilles spørsmål om dette i bystyresalen.
Ulla: Mulig å arrangere en faglig guiding av nye skulpturer i Drammen for Drammen Venstre, kommer tilbake til dette?

Ståle foreslo interpellasjon til møtet 22. september: Triztan Vindtorns minnelund i Fjellsbyen, Ulla tar denne saken i media sommer.

Valgkamp
Ulla skal lage en video som legges ut på EB. Kinoreklame? Tom bestiller reklame på kino, Ulla jobber med innhold i samarbeid med Buskeruds valgkamputvalg.
Møtet ble enige om å Kjøpe campingvogn til bruk som valgkampbod

4. Eventuellt
Ingen saker

Referent Ståle Sørensen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**