Scenarier for sentrumsutvikling

Som ledd i sentrumsplanarbeidet er det laget scenarier som nå er på høring. Intensjonene med scenariene er å løfte blikket og se på fremtidige utviklingsmuligheter for Kongsberg sentrum. Her lanseres mange spennende grep, men også provoserende forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Vi har i dette arbeidet blitt introdusert for et nytt begrep, nemlig “transformasjonsområder”. I slike områder skal man stort sett fjerne det bestående, og tenke helt nytt. Scenariene legger opp til at store sentrumsarealer, mest på Nymoen, men også noe på Vestsida, skal transformeres.

Det er greit at en slik mulighet presenteres som ett av flere alternativ. Den store svakheten er at alle de fremlagte scenariene presenterer transformasjon som det eneste alternativet for store arealer. Valgmulighetene her ligger i byggehøyder.

Venstre foreslo både i UMU og i formannskapet at det også skulle utarbeides et alternativ der det som nå er definert som “transformasjonsområder” skulle være “innfyllingsområder”, der fortettingen skulle skje tilpasset eksisterende bebyggelse, og dessuten ta vare på alle bevaringsverdige bygninger. Hensikten var å vise at det er flere muligheter, bl.a. at vi også kan videreutvikle dagens bybilde.

Dette forslaget ble dessverre nedstemt med Arbeiderpartiets og Høyres stemmer. Det er vanskelig å forstå hvorfor det politiske flertallet allerede nå vil låse debatten for store deler av sentrum til kun å gjelde transformasjon med ulike byggehøyder. Hva frykter man med en mer åpen debatt?

Vi i Venstre håper de som engasjerer seg i høringen fram mot 1. juli ikke bare vurderer de tre fremlagte scenariene, men også vurderer alternative utviklingsløsninger. Det være seg fortetting, videreføring av dagens situasjon, kombinasjoner av de fremlagte scenariene eller annet.

Ellen Korvald, Kongsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**