Velferd

Historiene om alle som ikke får de helsetjenestene av velferdssamfunnet de trenger, er for mange. Det gjelder eldreomsorg, psykiatri, rehabilitering og tilbudet til rusavhengige. Venstre
vil ha mer velferd der du bor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Velferd er en av Venstres bærebjelker

Velferd er en av Venstres bærebjelker

Venstre vil at langt flere helse- og omsorgstjenester skal utføres av kommunene. Vi vil gi hjelpen nærmest mulig den enkelte. Det er nødvendig for å få en bedre omsorg og verdighet for alle. Dette krever sterkere og større kommuner, sterkere lokaldemokrati og mer lokalt ansvar.

Venstre vil:
styrke kommunene og gi dem større ansvar for
helse- og omsorgsttilbudet.
satse på forebygging, bl.a. ved å styrke primær-
helsetjenesten.
gi sykehjemsplass til alle som trenger det,
og styrke kvaliteten i sykehjemmene.
ha nye, forsterkede institusjoner i kommunene
som kan avlaste sykehusene, flere rehabiliterings-
institusjoner.
etablere psykologisk lavterskeltilbud på
kommunenivå for behandling uten henvisning.
tilby rusavhengige behandling innen 24 timer
etter avrusing og utvide tilbudet av medisinsk
behandling.
redusere skjemaveldet i helse — og sosialvesenet.
Mer behandling, mindre byråkrati.

Bli medlem i Venstre du også – meld deg inn og følg valgkampen her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**