93 dager til valg

Venstre er Norges sosialliberale parti. En liberal politikk er det beste utgangspunket for å løse utfordringene i framtiden. Venstre prioriterer miljø, kunnskap og velferd. Øystein Haga er Aust Agder Venstres toppkandidat og din stemme kan bli avgjørende for å få Øystein på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Venstremann og Risørvennen Øystein trenger din stemme

Venstremann og Risørvennen Øystein trenger din stemme
Foto: Venstre

Miljø
De fleste av oss ønsker et bedre miljø. Politikernes oppgave er å legge til rette for at alle som vil, kan bidra for å få det til.

Kunnskap
I en global økonomi må Norge satse på utdanning og forskning for å kunne skape nye bedrifter og arbeidsplasser.

Velferd
Alt for mange opplever at de blir kasteballer eller blir stående i kø i helsevesenet. Flere må behandles nærmere der de bor.

Bli medlem i Venstre du også – meld deg inn og følg valgkampen her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**