Larvik Venstre dro ut i skjærgården

Larvik Venstre avholdt medlemsmøte sist mandag i “Tvedalens kystområder”. Sekretær i styret, Erik Aares, guidet medlemmene rundt i Mørjefjorden med båt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vi befarte først stedet Kastet med "kommunebrygga", seinere "kommunestranda" og gamle steinbrygger. Så bar det ut i skjærgården via Nordholmen, Auen, Håøya og Svartebukt havn på tilbaketuren.

Tvedalen

På Midtholmen på familien Aares’ hytte gjorde vi strandhugg. Erik Aares fortalte oss om Tvedalen og kystlandskapet utenfor. Han kom også inn på kystpolitikk knyttet til området. Deretter var det grundig innføring i steinindustrien og de unike steinforekomstene av larvikitt. Det er den lyse larvikitten vi finner i Tvedalen og den mørke i Tjølling.

Erik kunne videre fortelle at bare ca. 5% av uttatt stein blir salgbar til blokkstein. Resten blir skrot. Denne skrotsteinen blir nå i økende grad sendt vekk med dumper og skipet ut fra Svartebukt havn, hvorpå den så sendes med lekter ut til kontinentet. I fjor skipet en ut ca. 400.000 tonn.

Båttur2

Det ligger noen miljøpolitiske utfordringer når det gjelder steinstøvet som kommer fra skjæringen av steinblokkene samt i opprydding av tidligere, nedlagte steinbrudd og nåværende igangsatte.

Medlemsmøtet avsluttet med valgkampstrategi v/fylkets valgkampleder, Hilmar Flatabø. Han informerte bl.a. om presse- og mediaarbeid og om de viktigste temaene i Stortingsvalgprogrammet. Velferdsreformen ble gjenstand for stor meningsutveksling og engasjerte medlemmene. Det var enighet om at mange mennesker ikke får det omsorgstilbudet de har krav på. De blir kasteballer mellom statlige sykehus og kommunale sykehjem. Bedre omsorg krever sterkere og færre kommuner, som får et større ansvar for å gi sine innbyggere den verdighet og omsorg alle har krav på.

Karin S. Frøyd

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**