Lokalt medlem oppegående talerør for funksjonshemmedes muligheter og utfordringer

Wenche er fast bidragsyter i lokalavisa

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Hver lørdag i mange måneder har Wenche Lønnerød, kommunestyrerepresentant for Venstre, fokusert på funksjonshemmedes muligheter, begrensninger og rettigheter. Hun har en fast spalte i Kragerø Blad Vestmar, og selvsagt heter den “Selvsagt!”
Tittelen er hentet fra magasinet med samme navn, og Wenches initiativ og mange bidrag har gitt de funksjonshemmedes vilkår økt oppmerksomhet.
I siste utgave av lokalavisa fokuserer hun spesielt på tilgjengeligheten i landet, der hun peker på at riksrevisjonen kommer med ramsalt kritikk av staten Norge. Særlig NSB får beisk kritikk.
Men det kommer til å skje noe takket være slike som Wenche. Fortsett!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**