Det nytter – null skatt på frivillighet gir økt bistand der hvor det trengs mest

Endelig ser det ut til å bli en løsning på krav om momsfritak for frivillighet i Norge. Dermed er en viktig Venstresak ett skritt nærmere sin løsning og det gleder oss at innsamlede midler til frivillige lag og foreninger i sin helhet tilfaller det tiltenkte formål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Risør Venstre er svært godt fornøyd når det nå ser ut til at skatt på frivillighet fjernes

Risør Venstre er svært godt fornøyd når det nå ser ut til at skatt på frivillighet fjernes
Foto: Jan Einar Henriksen

Frivillighet viktig.
“Ingen kan gjøre noe for alle, men alle kan gjøre noe for noen” uttalte president Sven Mollekleiv i Norges Røde Kors da han i vinter besøkte Risør Røde Kors under deres 60 års jubileum. Mollekleiv peker samtidig på de mange frivillige, som hvert år utfører en meget viktig samfunnsnyttig tjeneste.

Venstre har med rette stilt spørsmålet som “er det riktig at frivillige organisasjoner ikke får refundert momsen på den frivillige del av sin virksomhet, mens næringslivet og kommunene får refusjon på ellers like innkjøp? Er det riktig at f.eks et hjelpekorps må betale 25 % mer for en snåscooter enn et høyfjellshotell?

Facebook
Mange har støttet vår Facebook aksjon “null skatt på frivillighet” og nå ser det altså ut til å bli en løsning. Tiden vil vise om tiltakene, som tenkes gjennomført fra 1.1.2010 er tilstrekkelige og gjennomførbare.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**