Reguleringsplan for Holmen

Vedtak av planprogram for den planlagte utbyggingen på Holmen vil ventelig bli behandlet i HU for plan, miljø og tekniske tjenester 5. august 2009. Av fremdriftsplan fremgår at bystyret vil få seg forelagt saken til politisk vedtak av planprogram i første møte over sommeren og da nærmere bestemt 27. august 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Byggeprosessene på Holmen ser ut til å holde fremdriftsplan.

Byggeprosessene på Holmen ser ut til å holde fremdriftsplan.
Foto: Jan Einar Henriksen

Dersom utbyggernes fremdriftsplan holdes vil bystyret få seg forelagt saken for endelig politisk vedtak i april 2010. Allerede om en måned vil det nye anlegget til Fiskerihavna i Risør stå ferdig til glede for såvel fastboende som besøkende, og ikke minst for alle yrkesfiskerne og eierne av Risør Fiskemottak AS.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**