Flytoget utsatt igjen?

Hva er det med den rød-grønne regjeringen og tog? Stortingskandidat Ulla Nordgarden raser mot den rødgrønne regjeringen i et nylig innlegg i Drammens Tidende

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hva er det med den rød-grønne regjeringen og tog? De bruker mye mer penger enn tidligere regjeringer har hatt til disposisjon. Likevel er det mer forsinkelser og mer kaos enn noen gang. Nå ser det i tillegg ut til at Flytoget blir forsinket igjen. Det begynner å bli noen år siden Flytoget skulle ha vært på plass i Drammen. Dessverre har ikke tog høyeste prioritet i dagens regjering.

Toget Bergen

Foto: MK

For Drammen er flytogforbindelse viktig for næringslivet. Nå må vi til Asker, dersom vi skal komme

 Ulla Nordgarden er ikke fornøyd med regjeringens satsing på tog

Ulla Nordgarden er ikke fornøyd med regjeringens satsing på tog
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

oss på et morgenfly til en annen del av landet. Drammen vokser, og byen ønsker å tiltrekke seg kunnskapsbaserte bedrifter. Drammen ønsker å være tettere tilknyttet landets andre byer og det store utland. Derfor trenger vi Flytoget, når kunnskapsbyen Drammen skal bygges.
Men tog handler om mer enn Flytog. Det handler også om å kunne gjøre mer av langdistanseetappene på tog i stedet for fly. Venstre ønsker derfor å jobbe for et mål om høyhastighetstog i Norge — men forskjellen mellom regjeringspartiene og Venstre er at vi samtidig følger opp med 30 mrd. kroner mer til en mer moderne jernbane de neste ti årene. Venstre har et offensivt opplegg for et bedre togtilbud i Norge. Det vil gjøre det enklere for folk å ferdes, og vil bidra til å redusere utslippene.

I Venstres forslag til Nasjonal transportplan har Venstre følgende mål for redusert reisetid med tog innen 2020:
4 timer Bergen — Oslo,
4 timer Trondheim — Oslo,
3 timer Kristiansand — Oslo og
80 minutter Oslo- Skien/Halden/Lillehammer.

4 timers distanser er konkurransedyktig med fly mellom de store byene i Norge. Derfor holder det å bygge moderate høyhastighetslinjer i Norge. Dette gjør prosjektene rimeligere og realiserbare.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**