Flytoget utsatt igjen?

Venstres stortingskandidat fra Buskerud Ulla Nordgarden stiller spørsmålet: Hva er det med den rød-grønne regjeringen og tog?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Toget Bergen

Foto: MK

Hva er det med den rød-grønne regjeringen og tog? De bruker mye mer penger enn tidligere regjeringer har hatt til disposisjon. Likevel er det mer forsinkelser og mer kaos i togtrafikken enn noen gang. Nå ser det i tillegg ut til at Flytoget blir forsinket igjen. Det begynner å bli noen år siden Flytoget skulle ha vært på plass i Drammen. Dessverre har ikke tog høyeste prioritet i dagens regjering.

For Drammen er flytogforbindelse viktig for næringslivet. Nå må vi til Asker, dersom vi skal komme oss på et morgenfly til en annen del av landet. Drammen vokser, og byen ønsker å tiltrekke seg kunnskapsbaserte bedrifter. Drammen ønsker å være tettere tilknyttet landets andre byer og det store utland. Derfor trenger vi Flytoget, når kunnskapsbyen Drammen skal bygges.

Men tog handler om mer enn Flytog. Det handler også om å kunne gjøre mer av langdistanseetappene på tog i stedet for fly. Venstre ønsker derfor å jobbe for høyhastighetstog i Norge – men forskjellen mellom regjeringspartiene og Venstre er at vi samtidig følger opp med 30 mrd. kroner mer til en mer moderne jernbane de neste ti årene. Venstre har et offensivt opplegg for et bedre togtilbud i Norge. Det vil gjøre det enklere for folk å ferdes, og vil bidra til å redusere utslippene.

Venstre satser på hurtigtog

Foto: Stein Inge Dahn

I Venstres alternative forslag til Nasjonal transportplan har vi følgende mål for redusert reisetid med tog innen 2020:
* 4 timer Bergen – Oslo,
* 4 timer Trondheim – Oslo,
* 3 timer Kristiansand – Oslo og
* 80 minutter Oslo- Skien/Halden/Lillehammer.

Fire timers distanser er konkurransedyktig med fly mellom de store byene i Norge. Derfor holder det å bygge moderate høyhastighetslinjer i Norge. Dette gjør prosjektene rimeligere og realiserbare.

Ulla Nordgarden

Foto: Venstre

Ulla Nordgarden
Stortingskandidat
Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**