– For meg var det Biblioteket, skriver Øystein haga

Mange som starter med lokalpolitikk i voksen alder, gjør det ut fra et engasjement i en spesiell sak. For meg var det Biblioteket, skriver Venstres stortingskandidat Øystein haga.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Øystein Haga sittande

Foto: Venstre

Jeg kom fra en kommune der folkebiblioteket var den viktigste kulturelle arenaen ved siden av idretten. Der kultur, formidling og kunnskap skapte rammene rundt møteplassen. For barnas første fantastiske reise med bøkene, ungdommens søken etter kunnskap og bare gleden av å lese. Kort sagt et felles rom for folk flest. Biblioteket skapte en bro mellom skolen og de eldre.

Jeg flyttet til en by som var i sterk vekst og med en herlig blanding av vilje og mot. (Kanskje en arv fra sjøfarten). Jeg ble veldig glad og stolt i denne byens optimisme og troen på seg selv.
Bare i min tid har det blitt bygget kulturhus, rehabilitert og reist nye skoler og tre eldreinstitusjoner. Det blir sagt om Grimstad: " I Grimstad får vi det til".

Bare det lille Biblioteket lå der uten å ha vist byen hva det i virkeligheten kunne brukes til. Og det er synd, spesielt for barn, ungdom og eldre.

Da jeg fremmet forslag i kommunestyret om Bibliotek på Oddensenteret var det nettopp for å vise folk flest i Grimstad hva et moderne Bibliotek er i stand til å levere som utdanningsaktør og kunnskapsformidler, kulturformidler og som et urbant lavterskeltilbud.
Ja, i by etter by har Biblioteket blitt en sentral element i byutviklingen.

blant annet i Arendal, Lillesand, Drammen, Tønsberg og Larvik. Også Froland har klart det, gratulerer Froland. Men altså ikke Universitetsbyen Grimstad.(Selv om det var ett av premissene i søknaden for Campus Grimstad).

Bibliotek er en lovpålagt oppgave i likhet med helse og skole. Et hus for alle i kommunen. Grimstad Bibliotek, slik det står i dag, er ikke for alle. Ikke for bevegelseshemmede og ikke for grupper av barn. Det kan ikke vi leve med lenger. Dersom vi velger utsettelse, vil det gå minst fire år, kanskje enda lenger. Bare brannforskriftene alene vil presse frem omfattende rehabiliteringer i gamlebygget.

Men har vi råd til nytt bygg nå, i den situasjonen Grimstad er i? Hva med kuttene i helse og omsorgtjenesten? Jeg har stor forståelse for de som er bekymret for det. Derfor er det viktig å få tid til å vurdere ulike alternativer for finansiering av bygget.
Med den finanskrisen vi er inne i, med alle støtteordningene, er tiden gunstig for å bygge.
La oss ta det løftet sammen.
Øystein Haga

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**