Hytte til bolig krever kommunalt engasjement

I kommuneplanen er hytteområder avsatt til fremtidige boligområder. Skal dette bli noe av, må kommunen ta en aktiv rolle, mener Venstres Nicolay Corneliussen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Venstre støttet regulering av dette hytteområdet, men hadde helst sett flateregulering

Venstre støttet regulering av dette hytteområdet, men hadde helst sett flateregulering
Foto: Faksimile fra frogn.kommune.no

Frogn Kommunestyre drøftet 15. juni 2009 den kommende rulleringen av kommuneplanen. I sitt innlegg pekte Corneliussen på at det har vist seg vanskelig å få hytteierne og vellene til selv å klare slike omfattende løft som en flateregulering kan være.

-Derfor er det viktig at Frogn Kommune tar en aktiv rolle for å tilrettelegge for transformasjon av disse områdene, sa han.

Markavern
Hytteområdene representerer i dag en fremtidig boligreserve som vil motvirke behovet for å bygge ned landbruks og friluftsområder til boligbygging. For stå godt rustet mot et fremtidig nedbyggingspress av våre naturområder, mener Venstre det er viktig å etablere klare markagrenser.

-I Frogn kommune har vi altfor mange år hatt en bit for bit utbygging av marka, sa Corneliussen. Mange utbyggere har gode enkeltgrunner for å ta en ny liten bit av skogen her en annen bit der, men om vi alltid skal tenke bit for bit, så går det ikke lang tid før alt er borte.

Les Corneliussens innlegg her…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**