Ja til Dovre og ja til Gamle Møglestu

Området Dovre/Fagertun har et enormt potensiale. Vi ser derfor fram til en diskusjon rundt hva dette området kan brukes til, men vi svært skeptiske til båndleggingen Høyre/Krf/Frp ønsker å gjøre her. Det er et sterkt, økende behov for flere sykehjemsplasser og mer fleksible løsninger for de som ønsker å klare seg selv lengst mulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Vi trenger områder til å lage leiligheter med ulike boformer på og områder til rekreasjon, så da må vi ikke binde opp hele området til funksjoner som kan passe bedre inn andre steder.

Kulturen og frivilligheten i Lillesand har mange former, men har det til felles at de ikke mottar støtte fra det offentlige i særlig grad. Gamle Møglestu Kultursenter er tenkt å være kulturen og frvillighetens hus, hvor lag og foreninger mot dugnad eller husleie kan få rimelige lokaler. Vi mener bestemt at Møglestu blir mer sentralt, etter hvert som stadig flere offentlige tilbud legges hit. Og mener Høyre virkelig at dagens ungdomsskole er i så mye bedre teknisk stand enn Gamle Møglestu?

Petter Natanael Toldnæs
Leder, Lillesand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**