Samarbeid, økonomi og kompetanse må til for å etablere et nytt rehabsenter i Risør

Uten å ha studert den nye samhandlingsreformen i detalj mener styreleder Jan Einar Henriksen i Aust Agder Rehabelitering Eiendom AS at den nye reformen kan revitalisere ønsket om å få etablert et Rehabsenter i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Styreleder Jan Einar Henriksen ønsker å etablere Rehabiliteringssenter i Risør

Styreleder Jan Einar Henriksen ønsker å etablere Rehabiliteringssenter i Risør

Den nye samhandlingsreformen kan ikke gjennomføres uten stor vilje og evne til samhandling komuner imellom og aktiv samhandling sykehus og kommune imellom sier styreleder Jan Einar Henriksen

Så langt har vi manglet økonomi, kompetanse og ikke minst har det manglet vilje fra sykehuset for å gjennomføre Rehab prosjektet. Nå kan det derimot se ut til at vi blir mere likeverdige pilarer hvor begge arter er avhengig av hverandre for å lykkes. Styreleder Jan Einar Henriksen vil nå ta kontakt med sykehusledelsen for å få til en dialog om veivalg og muligheter for å etablere et Rehabsenter i Risør.

Samtidig er det viktig å peke på det faktum at de sentrale myndigheter, også i Aust Agder har en plikt til å sørge for at det blir etablert en offentlig institusjon av betydning i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**