Samhandlingsreformen krever kompetanseløft nå

Risør Venstre pekte i 2007 på viktigheten av å etablere et kompetanseforn for kommunens ansatte, og etablering av kompetansefond var ett av 18 delmål for inneværende valgperiode. Den nye samhandligsreformen forsterker etter Risør Venstres mening behovet for at ansatte i Risør kommune blir tilført nødvendig kompetanse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Venstre mener det må avsettes midler til et kompetansefond for våre ansatte

Venstre mener det må avsettes midler til et kompetansefond for våre ansatte
Foto: Venstre

Kompetanse avgjørende
Risør Venstre mener det er viktig å legge til rette for at Risørs ansatte blir tilført nødvendig kompetanse bl.a. ved å etablere ordninger for kompetanseutveksling med spesialisthelsetjenesten.

Det må i tillegg finnes organisatoriske løsninger som gjør det mulig å løse helseoppgavene gjennom ulike typer lokale samarbeidsordninger. For å sikre tilstrekkelig kompetanseheving for alle ansatte mener Risør Venstre at det snarst mulig bør etableres et overbyggende kompetansefond i Risør.

Vårt forslag førte ikke frem i første forsøk, men Venstre vil i budsjettforhandlingene for 2010 helt klart søke å få på plass et tilstrekkelig kompetansefond.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**