Venstre støttet søknad fra Risør Reiselivslag

Venstres Dag Jørgen Hveem (V) ønsket å imøtekomme Risør Reiselivs søknad om å etablere lik skjenketid inne som ute i en prøveperiode sommeren 2009 og fikk full oppbakking av Jan Einar Henriksen (V) da saken ble behandlet i bystyret torsdags kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem (V) støttet Risør Reiselivslags søknad

Dag Jørgen Hveem (V) støttet Risør Reiselivslags søknad
Foto: Trond Svenningsen

Venstres representanter i bystyret mente næringen ivaretok sine bevillinger på en god måte og var ikke redd for at en lik skjenketid inne som ute ville medføre økt støy eller bråk. I tillegg mente de det heller ikke ville være i skjenkeinnehavernes interesse at det ble unødvendig bråk og støy, som igjen ville gå ut over deres ansatte og deres omdømme.

Bråk oppstår gjerne utenfor skjenkestedene og utenfor skjenkestedenes kontroll og da særlig i forbindelse med kødannelse ved skjenkestedene, i taxikø og når folk ferdes de ulike skjenkstedene imellom.

Hveem og Henriksen fremhevet også at bystyret ved å innføre en prøveordnding nå i sommer ville få et bedre grunnlag å evaluere ut i fra når bystyret senere i høst skal ha den ruspolitiske plan opp til evaluering.

Men slik ble det ikke idet kun Venstre, Høyre og Frp. stemte for å imøtekomme søknaden fra Risør Reiselivslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**