Ingen samfunn basert på trusler kan ha evig liv, sier Anne Tørå Solsvik om Iran

I dag møtte det opp flere hundre til demo foran Stortinget for et fritt Iran og respekt for menneskerettighetene. Det var flere Venstre-folk som holdt appeller og Unge Venstres leder Anne Tørå Solsvik var også invitert. – Kampen for et fritt Iran med respekt for menneskerettigheter, demokratiske valg og frihet er i gang, sier Anne Solsvik, leder Unge Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Anne Solsvik, leder i Unge Venstre, holdt appell i dag på demonstrasjon for et fritt Iran.

Les Annes appell her:

Anne Solsvik

Foto: Arendal Venstre

Kjære alle sammen! Iranere, venner av iranere, forkjempere for demokrati og menneskerettigheter!

Den siste ukens hendelser, mot og brutalitet får meg til å tenke på hvorvidt forskjellig vi kan oppleve et valg. Selv kan jeg planlegge en valgkamp i ro og mak, skolere medlemmer og oppfordre folk til å ta et annet valg enn det som styrer i dag. Og etter valget vil de store rabbalderne her i landet være partiledere som utfordre språket litt i omtale av hverandre.

Det er så fjernt fra den virkelighetene vi har vært vitner til at iranere har gått gjennom den siste uken.
Situasj
onen i Iran er helt uholdbar. De brutale overgrepene mot fredelige demonstranter i Teherans gater kan ikke holdes skjult for resten av verden, og det må også Mahmoud Ahmadinejad og Ali Khamenei forstå.

Det er tragisk når de som ønsker å demonstrere mot påståtte resultater etter et valg ender opp med å bli banket opp, og det som skulle vært fredlige og rolige demonstrasjoner heller blir voldelige og blodige sammenstøt.

Til nå har mange liv brutalt blitt borte i en kamp for rettferdighet og åpenhet, i en kamp for grunnleggende menneskerettigheter.

Demonstrasjonene viser at ungdommen i Iran er lei av middelaldersk prestestyre, strenge religiøse lover, og omfattende mangel på grunnleggende rettigheter. De ønsker å være med på å forme sin fremtid, og det kan de først klare om det sittende regimet faller. Det er bare systemendring som kan bringe frihet og demokrati til Iran. Systemendringer flere hundretusen iranere har satt et ansikt på den siste uken.

I går talte Ali Khamenei og det var et skammelig språk og truslene haglet fra den øverste lederen som burde sett at tiden var inne for å ta inn over seg folks vilje og ønske. I stede velger han å true landets befolkning.

En leder som mener at en befolkning selv er ansvarlig for deres liv når de kjemper for rettferdighet og demokrati er en leder som ikke ønsker det beste for folket og bruker verdier og religion som et uberettiget skjold.

Ingen samfunn basert på trusler kan ha evig liv, uansett hvor mye dets øverste leder ønsker. Respekt for menneskerettighetene og demokrati vil også nå Iran. Dette er starten på veien ditt.

Verdensleder følger med, og advarer Irans ledere mot de brutaliteter de har varslet ovenfor de som kjemper for frihet. Verdens ledere ser på Iran. Men man skal ikke glemme alle de folkene som nå sitter foran nett og deler informasjon, appeller og bilder om hva som skjer på facebook, twitter, bloggere og YouTube. I tillegg står vi og andre å demonstrere rundt forbi i verden på den tiden iranere igjen inntar gatene i Teheran.

Kampen for et Iran med respekt for menneskerettigheter, demokratiske valg og frihet er i gang. Vår kamp for å støtte demokratiske krefter i Iran fortsetter her i dag!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**